Pitkälle koneellistetun salaojituksen käyttömahdollisuudet ja kannattavuus. Esitutkimus.

← Takaisin
Tekijä Vakkilainen, P.; Suortti-Suominen, T.
Päivämäärä 1982
Avainsanat aurakone, kenttätutkimus, kirjallisuustutkimus, salaojitus
Rahoitus Maatilatalouden kehittämisrahasto, Salaojakeskus ry
Organisaatio Salaojituksen tutkimusyhdistys ry
Sivut 55
Kieli suomi
Saatavuus Pitkälle koneellistetun salaojituksen käyttömahdollisuudet ja kannattavuus. Esitutkimus.

Esitutkimuksessa selvitettiin aurasalaojitusmenetelmän soveltuvuutta Suomen olosuhteisiin kirjallisuuden sekä kotimaisten kokemusten perusteella. Kesällä 1981 maassamme tehtyjen aurasalaojien avulla pyrittiin selvittämään, pystytäänkö aurakoneella aikaansaamaan suomalaiset vaatimukset täyttävää salaojaa. Mitattuja ominaisuuksia olivat salaojien tasaisuus, kaltevuus ja syvyys suunniteltuun nähden. Myös muiden vaadittujen rakenteiden laatua tarkkailtiin. Kuohkeutusvaikutusta tutkittiin kuivatilavuuspaino- ja imeyntämittauksin.

Kirjallisuuden perusteella aurasalaojien kuivatusteho on kaivumenetelmällä tehtyjä salaojia huonompi hienorakeisimmissa maalajeissa, joiden rakenteen pysyvyys varsinkin märkänä aikana ojitettaessa on huono. Sen sijaan esimerkiksi hiekkamaissa kuivatustehoissa ei ole todettu eroa.

Suomessa kesällä 1981 suoritetut mittaukset eivät riitä pitkälle menevien johtopäätösten tekoon. Tulosten perusteella on kuitenkin todettavissa, että aurasalaojien laatu ei vielä riittävässä määrin täyttänyt suomalaisia vaatimuksia. Kuivatilavuuspainomittausten perusteella kuohkeutusvaikutusta näyttäisi syntyvän karkeassa hiedassa. Imeyntämittauksissa todettiin veden imeytyvän selvästi nopeammin aurasalaojien kohdalla kuin häiriintymättömässä maassa.