Maankuivatustoimenpiteiden vaikutus veden laatuun lähinnä Kyrönjoen vesistöalueella

← Takaisin
Tekijä Manninen, H.
Sarja Teknillinen korkeakoulu. Rakennusinsinööriosasto. Diplomityö
Päivämäärä 1972
Avainsanat kenttätutkimus, Kyrönjoen vesistöalue, maankäyttö, maankuivatus, pohjaveden laatu, veden laatu
Organisaatio Teknillinen korkeakoulu / Rakennusinsinööriosasto
Sivut 137
Kieli suomi
Saatavuus Maankuivatustoimenpiteiden vaikutus veden laatuun lähinnä Kyrönjoen vesistöalueella