Turvemaan vedenläpäisevyydestä

← Takaisin
Tekijä Hailikari, T.
Sarja Teknillinen korkeakoulu. Rakennusinsinööriosasto. Diplomityö.
Päivämäärä 1953
Avainsanat laboratoriokokeet, turvemaat, vedenläpäisykyky
Organisaatio Teknillinen korkeakoulu. Rakennusinsinööriosasto
Sivut 31
Kieli suomi

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää turvemaan vedenläpäisyä ja siihen vaikuttavia tärkeimpiä tekijöitä. Koska nämä tekijät ovat useimmiten hyvin moninaisia, on tämän työn yhteydessä pyritty rajoittumaan olennaisimpiin kohtiin kuten turvekoostumukseen, maatumisasteeseen, kuormitustilaan ja luonnontilassa olevan turvemaan horisontaali- ja vertikaalisuuntaisen vedenläpäisyn. Luonnontilaisen ja vaivatun turvemaan vedenläpäisyä on pyritty selvittämään rinnakkaiskokeiden muodossa.

Turvemaanäytteet on pyritty analysoimaan mahdollisimman tarkasti, vaikka vedenläpäisykokeiden kannalta asiaa tarkasteltaessa ei kasviainekoostumuksella ollutkaan ratkaisevaa merkitystä. Kuormituksesta aiheutunut turvemaan kokoonpuristuminen liittyy siksi läheisesti vedenläpäisevyyskäsitteeseen, että näitä seikkoja on käsitelty erillisenä varsinaisten vedenläpäisykokeiden tarkastelun jälkeen.

Havaintoarvoista saadut tulokset on yhdistetty tekstin jälkeisissä liitteissä käyrillä, joiden tulisi kussakin tapauksessa suuntaviivaa antavina osoittaa eri tekijöiden välillä vallitsevat yleiset riippuvuussuhteet.

Esityksen lopussa on verrattu saatuja turvemaiden vedenläpäisytuloksia kivennäismaista saatuihin arvoihin sekä esitetty eräitä sovellutusmahdollisuuksia luonnossa vallitseviin olosuhteisiin nähden.