Maanalaisten linjahankkeiden peltosalaojitusten korjausohjeet

← Takaisin
Tekijä Äijö, H.; Kulmala, A.
Päivämäärä 2017
Avainsanat johdot, kaapelit, korjaussuunnitelma, maanalaiset linjat, salaojitus
Rahoitus Salaojituksen Tukisäätiö
Kieli suomi
Saatavuus Maanalaisten linjahankkeiden peltosalaojitusten korjausohjeet

Tämän ohjeen tarkoituksena on jakaa tietoa peltosalaojien huomioon ottamisesta ja korjauksesta erilaisten linjojen rakentamisen yhteydessä. Ohje on tarkoitettu pellon omistajille ja haltijoille, linjojen rakennuttajille, suunnittelijoille ja urakoitsijoille. Ohjetta sovelletaan kunkin hankkeen mukaan. Ohje on tehty Salaojayhdistyksen ja MTK:n yhteistyönä, osittain Salaojituksen Tukisäätiön tuella ja sen tekemiseen on osallistunut alan asiantuntijoita.Linjojen sijoittamiseen tulee aina olla etukäteen hankittu lupa. Linjojen rakentamisoikeus hankitaan yleisimmin tekemällä sopimus linjan rakentajan sekä maanomistajan ja alueen haltijan välillä. Valtaosa linjoista rakennetaan sopimuksiin perustuen. Jollei sopimusta saada aikaan, linjan rakentajalla on mahdollisuus hankkia rakentamisoikeus esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslain, vesilain, naapuruussuhdelain tai lunastuslain nojalla.

Rakennuttaja ei saa aiheuttaa vahinkoa pellolla eli työn jälkeen muun muassa kuivatuksen on toimittava kuten ennen linjan sijoittamista. Jos vahinkoja ei voida välttää, ne on korjattava. Suomen pelloista lähes 70 % on salaojitettu. Rakennuttajan tulee ottaa salaojat ja muut alueella mahdollisesti olevat rakenteet huomioon jo linjojen suunnittelussa. Mikäli vahinkoja ei voida välttää, niistä tulee tehdä asianmukaiset korjaussuunnitelmat. Jos joudutaan esim. katkaisemaan salaojia, ne on korjattava toimintakykyisiksi. Jos maa tiivistyy rakentamisen seurauksena ja vedenjohtavuus maassa huononee, kuivatusta on tehostettava vastaamaan alkuperäistä kuivatustilaa.

Salaojitetuilla peltolohkoilla on hyvä käyttää apuna salaojitussuunnittelijaa, joka tekee suosituksen linjojen sijoittamisesta ja tarvittaessa myös salaojituksen korjaussuunnitelman. Tämä on erityisen tärkeää isoissa hankkeissa sekä hankkeissa, joissa suunniteltu linja risteää usean salaojan kanssa, jolloin koko lohkon kuivatusjärjestelmä on vaarassa vaurioitua.