Salaojitus Suomessa 1950 – 2000

← Takaisin
Tekijä Salaojituksen perinneyhdistys
DOI/ISBN-numero ISBN 952-91-4182-3
Päivämäärä 2001
Avainsanat Salaojakeskus, Salaojituksen perinneyhdistys, salaojitus, Salaojitusyhdistys, Työtehoseura
Rahoitus Salaojituksen Tukisäätiö
Organisaatio Salaojituksen perinneyhdistys
Sivut 128
Kieli suomi

Peltojen salaojitusta on Suomessa harrastettu jo toista sataa vuotta. Kuitenkin vasta 1950- ja 60-luvuilla tämä toiminta lisääntyi voimakkaasti. Alalla tapahtui silloin ratkaisevaa kehitystä, mm. siirryttiin lapiokaivusta konekaivuun. Nopeaan kasvun johdosta tarvittiin pikaisesti paljon uusia tekijöitä, suunnittelijoita ja materiaalintoimittajia.

Kiihkeän kasvun yhteydessä ja uuden tekniikan myötä syntyi myös kiistakysymyksiä.

Taloudellisen laman seurauksena Suomen salaojitustoiminta laantui lähes olemattomiin 1990-luvulla. Monenlaista kipua aiheutui alan äkillisestä alasajosta.

Mielenkiintoista jaksoa 1950 – 2000 Suomen salaojituksessa on tarkasteltu tässä kirjassa. On haastateltu urakoitsijoita, salaojateknikkoja, putkentoimittajia ja konevalmistajia. On saatu aikaan kokonaiskuva tapahtuneesta ja näkymät tulevaisuuteen.

Salaojituksen tavoitteena alun perin on ollut poistaa viljelysmailta liika kosteus ja sitä kautta parantaa maatalousyrityksen kannattavuutta. Uuden vuosituhannen salaojitus salaojitus on suunniteltava ja toteutettava niin, että maan vesitalouden tasapainottamisen lisäksi myös maaseudun ympäristönsuojelun tavoitteet toteutetaan.