Suosituksia Sirppujoen alajuoksun tulvasuojeluun ja -haittoihin sopeutumiseen

← Takaisin
Toimittaja Kaseva, A.; Niemi, J.; Laine, K.; Ajosenpää, T.; Alho, P.; Popova, M.
Sarja Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 131
DOI/ISBN-numero ISBN 978-952-216-065-2 (pdf)
Päivämäärä 2020
Avainsanat maatalousmaa, Sirppujoen vesistöalue, tulvasuojelu
Rahoitus Ympäristöministeriö, Uudenkaupungin Vesi Oy, Salaojituksen Tukisäätiö sr
Organisaatio Turun ammattikorkeakoulu
Sivut 23 s.
Kieli suomi
Saatavuus Suosituksia Sirppujoen alajuoksun tulvasuojeluun ja -haittoihin sopeutumiseen

Vakka-Suomeen sijoittuvan Sirppujoen alajuoksu on tulvaherkkää aluetta, jossa ajoittaiset tulvat aiheuttavat haittoja maataloudelle ja jokivarren rakennuksille. Tulvavedet myös huuhtovat maaperästä kiintoainesta ja ravinteita lisäten Sirppujoen kuljettamaa kuormitusta.

Tähän oppaaseen on koottu suosituksia Kalannin Männäistenkosken alapuoliselle Sirppujoen osuudelle mahdollisista tulvasuojelun ja tulvahaittoihin sopeutumisen mentelmistä. Opas on tarkoitettu erityisesti Sirppujoen alajuoksun maanomistajien ja muiden toimijoiden käyttöön. Oppaassa esitettyjä tulvasuojelun ja tulvahaittoihin sopeutumisen mentelmiä voi hyödyntää myös muilla tulvahaitoista kärsivillä alueilla.