Tuotantosuunnan muutoksen vaikutus valuntaan ja ravinne- ja kiintoainekuormituksen huuhtoumiin – Gårdskullan kartanon mittaustulokset 2008-2017

← Takaisin
Sarja Salaojitusyhdistys ry:n jäsenjulkaisu 1/2018
Päivämäärä 2018
Avainsanat luonnonmukainen laidunnus, luonnonmukainen nurmiviljely, ravinne- ja kiintoainekuormitus, savipellot, tuotantosuunnan muutos, viljanviljely
Rahoitus Salaojituksen Tukisäätiö sr, maa- ja metsätalousministeriö, 2011–2013 Maa- ja vesitekniikan tuki ry
Organisaatio Salaojituksen tutkimusyhdistys ry
Sivut s. 9-13
Kieli suomi
Saatavuus Gårdskullan kartanon mittaustulokset 2008-2017

Gårdskullan kartanon mittausalueella Siuntiossa toteutetussa tutkimuksessa tavoitteena oli selvittää veden ja aineiden kulkeutumisreittejä ja kuormitusta peltolohkon mittakaavassa ja etenkin sitä, miten valunta ja valumavesien ravinne- ja kiintoainepitoisuudet ja -huuhtoumat muuttuivat siirryttäessä tavanomaisesta viljanviljelystä nurmiviljelyyn ja lihakarjan laidunnukseen.

Raportti Gårdskullan kartanon tutkimusalueiden mittaustuloksista (vuodet 2008–2017) on julkaistu Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedotteena 34 (www. salaojayhdistys.fi/julkaisut).