Zaitsevo – Koekentän tuloksia

← Takaisin
Tekijä Kleemola, Jouko; Virtanen, Seija; Peltomaa, Rauno
Toimittaja Laikari, Esko; Aarrevaara, Heikki
Sarja Salaojituksen tutkimusyhdistyksen tiedote n:o 15
Päivämäärä 1992
Rahoitus Salaojituksen Tukisäätiö
Sivut 37
Kieli suomi
Saatavuus Zaitsevo - Koekentän tuloksia

Zaitsevon koekenttä oli uraa uurtava yhteisprojekti maanparannusalalla Suomen ja entisen Neuvostoliiton välillä. Suomalaisten salaojituskenttien mittapuun mukaan hanke oli myös pinta-alaltaan merkittävä. Koekentän perustaminen, hoito ja mittaukset sekä tutkimustulosten käsittely ja raportointi olivat työmäärältään mittava suoritus, johon osallistui monen eri laitoksen henkilökuntaa niin Venäjältä kuin Suomesta.

Koejärjestelyn yhtenä tavoitteena oli verrata suomalaisen ja venäläisen tekniikan tehokkuutta salaojien toimivuudessa. Koekentän seurantaa on hoidettu alan tutkijoiden yhteistyönä ja varsinaiset suomalaisten tutkijoiden raportit on julkaistu vesi- ja ympäristöhallituksen julkaisussa Salaojitusmenetelmien vertailu Zaitsevon koekentällä.

Tässä tiedotteessa tulosten tarkastelua on laajennettu maavesimallin testaamiseen. Zaitsevon koetuloksia on testattu alunperin Yhdysvaltalaiseen DRAINMOD-maavesimalliin perustuvalla FINNMOD-mallilla. Maavesimallien antamien tulosten luotettavuuden lisääntyminen antaa mahdollisuuden tarkastella tietokoneella erilaisten käytännön ratkaisujen vaikutuksia pellon kuivumiseen.