Tuloksia maatalouden vesienhallintatutkimuksesta

← Takaisin
Tekijä Mäkelä, Minna, ; Myllys, Merja ; Nurminen, Jyrki; Sikkilä, Markus; Isomäki, Kielo; Paavonen, Elina; Salo, Heidi; Salla, Aleksi; Koivusalo, Harri; Äijö, Helena
Sarja Salaojitusyhdistys ry:n jäsenjulkaisu 1/2022
Päivämäärä 2022
Avainsanat FLUSH-malli, fosforikoe, maan kuohkeutus, säätösalaojitus, salaojakastelu, täydennysojitus
Sivut s. 10-18
Kieli suomi
Saatavuus Tuloksia maatalouden vesienhallintatutkimuksesta

Vesitalouden hallinta vesiensuojelussa 2 (VesiHave 2) -hankkeessa selvitettiin paikallis- ja peruskuivatusjärjestelmien säädön sekä täydennysojituksen vaiku¬tuksia peltoalueiden hydrologiaan, vesistökuormitukseen ja satotasoon. Hankkeessa jatkettiin aiemmin perustettujen koekenttien seurantaa ja laskennallista tutkimusta. Hanke toteutettiin kolmena osahankkeena:
1. Peltoviljelyn tuottavuuden parantaminen ja vesistökuormituksen vähentäminen säätösalaojituksella ja salaojakastelulla sekä valtaojan padotusta käyttäen. Osahankkeessa jatkettiin vuonna 2019 aloitettuja mittauksia Sievin salaojakoekentällä ja Korvenojan kentällä Sievin järvikylässä Pohjois-Pohjanmaalla.
2. Perus- ja paikalliskuivatuksen vuo¬rovaikutuksen ja optimaalisen säädön matemaattinen mallinnus peltoalueella.
3. Peltoviljelyn tuottavuuden parantaminen ja vesistökuormituksen vähentäminen täydennysojituksella ja maan biologisella ja mekaanisella kuohkeutuksella. Kohdealueena on Nummelan salaojakoekenttä Jokioisissa.