Laskeutusaltaiden käyttökelpoisuus viljelyalueiden vesiensuojelussa

← Takaisin
Tekijä Häikiö, M.; Laitinen, J.; Lakso, E.; Lehtinen, A.
Sarja Suomen ympäristökeskuksen moniste 233
DOI/ISBN-numero 952-11-0324-8
Päivämäärä 1998
Avainsanat fosfori, kiintoaine, laskeutusallas, maatalous, typpi, vesiensuojelu, vesistökuormitus
Rahoitus Maa- ja metsätalousministeriö
Organisaatio Suomen ympäristökeskus
Sivut 48 s.
Kieli suomi