Salaojittajan käsikirja : Osa II B, Salaojitustöiden toteuttaminen

← Takaisin
Toimittaja Saavalainen, J.
Sarja Salaojittajan käsikirja
Päivämäärä 1981
Avainsanat pellot, peltoviljely, salaojaputket, salaojitus, salaojitustyö
Organisaatio Salaojakoulutuksen kannatusyhdistys
Sivut 61
Kieli suomi

Salaojakeskuksen laatimiin salaojitussuunnitelmiin liitettäväksi laadittiin syksyllä 1977 julkaisu ” Peltosalaojituksen aine- ja työselitys”. Tämä julkaisu pohjautuu pääasiassa em. työselityksen teksteihin, joita on vähäisessä määrässä ajanmukaistettu. Suomen Rakennusinsinöörien liiton (RIL) toimesta on vuonna 1981 saatu valmiiksi salaojaputkien laatumääräykset, minkä johdosta työselityksen putken laatua käsittelevä osa on yhdenmukaistettu RIL 168-1981 kanssa. Valtion rahoitusta koskeva luku on myös saatettu ajan tasalle. Lisäyksenä on työmaatarkastusohjeet salaojitustöiden valvojia varten.