Salaojien kunnossapito-opas

← Takaisin
Toimittaja Peltomaa, Rauno
Sarja Salaojakeskus ry:n jäsenjulkaisu 2/99
DOI/ISBN-numero ISBN 952-5345-00-9
Päivämäärä 2000
Avainsanat kunnossapito, salaojat, toimintahäiriöt, vajaatoiminta
Rahoitus Salaojituksen Tukisäätiö
Organisaatio Salaojakeskus ry
Sivut 49
Volyymi 2. painos
Kieli suomi
Saatavuus Salaojien kunnossapito-opas

Huoltotoimien ja mahdollisten toimintahäiriöiden jäljittämisen kannalta on hyvä tietää salaojien yleiset toimintaperiaatteet. Siitä syystä oppaan alkuun on koottu lyhyt kuvaus niistä periaatteista,
joilla salaojitus on suunniteltu. Salaojien vajaatoiminta voi johtua monesta eri syystä alkaen asennuksen yhteydessä tehdyistä työvirheistä viljelytoimenpiteistä johtuvaan maan vedenläpäisykyvyn heikkenemiseen. Useimmissa tapauksissa vajaatoiminta ei johdu vain yhdestä syystä, vaan on kysymys monen tekijän yhteisvaikutuksesta tai syy- ja seurausilmiöstä. Hyvän suunnittelun lähtökohtana on salaojitus, jolla on riittävästi kapasiteettia kuljettaa ylimääräinen vesi pois hyväksyttävän ajan puitteissa. Järjestelmän tulisi myös toimia tyydyttävästi vuosia ilman merkittäviä huoltotoimenpiteitä. Tilanteissa, joissa vajaatoimintaa syystä tai toisesta syntyy, pitäisi huoltotoimet pystyä toteuttamaan mahdollisimman tehokkaasti. Tyypillisessä tilanteessa salaojitus toimii aluksi normaalisti, mutta sen toiminta heikkenee pikku hiljaa vuosien mittaan.

Peltosalaojitus on aihepiiri, jonka koulutusta ei Suomessa voi opiskella keskitetysti missään oppilaitoksessa. Siksi salaojituksen neuvonnasta vastaava yhdistys Salaojakeskus on pyrkinyt pitämään tietämystään ajan tasalla lähettämällä osanottajia myös ulkomaisille alan kursseille. Näistä kursseista kattavin ja pitkäaikaisin on hollantilaisen kansainvälisen koulutus- ja tutkimusorganisaation ILRI:n järjestämät salaojituskurssit. Tämän oppaan aineisto koostuu pääosin kyseisen järjestön kurssiaineistosta höystettynä kotimaisilla kokemuksilla.
ILRI on julkaissut myös tunnetun kuivatusoppaan, joka parhaiten tunnetaan järjestön julkaisuna numero 16. Tässä oppaassa olevat kuvat ovat edellä mainituista ILRI:n julkaisuista
ellei lähdetietoa ole kuvan yhteydessä erikseen mainittu.

Tämän oppaan tavoitteena on saattaa suomalaisten viljelijöiden ulottuville kansainvälisten kurssien antia.