Sedimenttiprosessien vaikutukset luonnonmukaisten uomien suunnitteluun

← Takaisin
Tekijä Västilä, K.; Jalonen, J.; Järvelä, J.
Sarja Vesitalous 4/2011
Päivämäärä 2011
Avainsanat eroosioprosessit, kulkeutuminen, luonnomukainen vesirakennus, sedimentaatio, uomat
Organisaatio Aalto-yliopisto
Sivut s. 38-31
Kieli suomi
Saatavuus Vesitalous 4/2011

Sedimenttiprosessit vaikuttavat mm. uomien eroosioon ja liettymiseen, eliöiden elin- ja lisääntymisalueisiin sekä ravinteiden ja haitallisten aineiden kulkeutumiseen. Kirjoitus käsittelee uomien suunnittelun kannalta merkittäviä sedimenttiprosesseja sekä luonnonmukaisia keinoja niiden hallintaan. Suunnittelun tueksi tarvitaan uutta tutkimustietoa sedimenttiprosesseista Suomen olosuhteissa, jotta maaperään ja pieniin uomiin liittyvät erityspiirteemme tulevat huomioiduiksi.