Biohiili- ja hakesuodattamo salaojavesien käsittelyssä – Pilotoinnin tulosraportti 2019

← Takaisin
Tekijä Kaseva, A.; Laine, K.; Ajosenpää, T.; Niemi, J.; Mononen, M.
Toimittaja
Sarja Turun ammattikorkeakoulun raportteja 264
DOI/ISBN-numero ISBN 978-952-216-759-0 (pdf)
Päivämäärä 2020
Avainsanat Biohiili, hake, salaojavalunta, valumavesien suodatus
Rahoitus Ympäristöministeriö, Uudenkaupungin Vesi Oy, Salaojituksen Tukisäätiö sr
Organisaatio Turun ammattikorkeakoulu
Sivut 40 s.
Kieli suomi
Saatavuus Biohiili- ja hakesuodattamo salaojavesien käsittelyssä - Pilotoinnin tulosraportti 2019

Biohiilen ja hakkeen käyttöä peltosalaojavesien suodatuksessa pilotoitiin Uudessakaupungissa vuosina 2018 ja 2019. Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää biohiilen toimivuutta ravinteiden ja raskasmetallien pidätyksessä. Pilotoinnilla kerättiin tietoa suodatukseen perustuvan vesienpuhdistusmenetelmän soveltuvuudesta salaojavesien käsittelyyn käytännön kenttäolosuhteissa.

Tähän raporttiin on koottu pilotoinnin tärkeimmät tulokset sekä käytännön kokemukset menetelmän toimivuudesta. Tutkimuksen kohteena olleen biohiili-hakesuodattamon rakenne ja rakentaminen on myös kuvattu raportissa.

Tulosjulkaisun tarkoituksena on tarjota uutta tietoa biohiili- ja hakesuodattamon toiminnasta vesiensuojelun toimijoiden, tutkijoiden ja menetelmäkehittäjien käyttöön.