Salaojatutkimus Suomessa – kirjallisuusselvitys

← Takaisin
Tekijä Virtanen, Seija; Saavalainen, Jussi; Marttunen, Mika
Päivämäärä 1988
Avainsanat kirjallisuusselvitys, ruoste, salaojamateriaalit, salaojatutkimus, Salaojatutkimusrekisteri, salaojien toimintahäiriöt, salaojituksen kannattavuus, salaojituksen mitoitus, salaojituksen ympäristövaikutukset, salaojitusten toimivuus, salaojitustyö, tutkimustarpeet
Rahoitus Suomen Akatemia, MMM, Maa- ja vesitekniikan tuki ry
Organisaatio Salaojituksen tutkimusyhdistys ry
Sivut 96 + liit.
Kieli suomi
Saatavuus Salaojatutkimus Suomessa - kirjallisuusselvitys

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa Suomessa tehdyt salaojatutkimukset puuttuen nyt myös niiden tuloksiin. Tarkoituksena oli myös tutkimusten pohjalta selvittää lisää tutkimusta vaativia alueita ja alueita, joista ei aiempaa tutkimusta ole lainkaan. Lisäksi tarkoituksena oli helpottaa tutkimustiedon hyväksikäyttöä perustamalla tutkimusrekisteri. Salaojatutkimusrekisterin tarkoituksena on palvella niin tutkimustyötä tekeviä kuin myös salaojituksen parissa kentällä työskenteleviä. Rekisterillä pyritään tiedon saannin helpottamisen lisäksi yhteyksien parantamiseen Maataloustutkimus 2000 – komiteamietinnössä esitettyjen suuntaviivojen mukaisesti.

Tutkimuksen tuloksena syntyi raportti ”Salaojatutkimus Suomessa” sekä ”Salaojatutkimusrekisteri”. Raporttiin on koottu yhteenveto Suomessa tehdyistä salaojatutkimuksista sekä esitetty näiden pohjalta tämän hetken tutkimustarpeita. Raportissa on myös esitelty tutkimuksen yhteydessä perustettu Salaojatutkimusrekisteri ja sen käyttö.