Salaojien kunnossapito

← Takaisin
Tekijä Salaojayhdistys ry
DOI/ISBN-numero ISBN 978-952-5345-49-0
Päivämäärä 2022
Avainsanat huoltotoimenpiteet, kunnossapito, salaojat, toimintahäiriöt
Rahoitus Salaojituksen Tukisäätiö sr
Organisaatio Salaojayhdistys ry
Sivut 40 s.
Kieli suomi
Saatavuus Salaojien kunnossapito

Toimiva pellon vesitalous on tuottavan viljelyn edellytys Suomessa. Suomen pelloista vajaa 70 % on salaojitettuja ja suurin osa niistä on toteutettu 1960–1980-luvuilla. Näiden ja vielä vanhempien salaojien täydennys- ja uusintaojitustarve on suuri.
Salaojitukset ovat hyvin pitkäikäisiä, jos ne ovat hyvin suunniteltuja ja huolellisesti toteutettuja. Salaojien toimintaa ja pellon kuivatustilannetta on hyvä tarkkailla säännöllisesti, ja tehdä tarvittavat toimenpiteet ajoissa, jotta pellon vesitalous säilyy hyvänä.
Oppaassa tuodaan esille salaojituksen toimintaa ja säännöllisesti tehtäviä hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä. Lisäksi tarkastellaan kuivatuksen vajaatoiminnan mahdollisia syitä, ja esitetään ratkaisuja kuivatuksen parantamiseksi. Tavoitteena on parantaa peltojen hyviä kasvu- ja viljelyolosuhteita.
Oppaan on toimittanut Salaojayhdistys ry ja sen on rahoittanut Salaojituksen Tukisäätiö sr.
Oppaaseen on saatu kommentteja salaojasuunnittelijoilta, viljelijöiltä ja muilta alan asiantuntijoilta. Valokuvat ovat Salaojayhdistyksen ja Rainer Rosendahlin kuva-arkistoista. Salaojayhdistys esittää parhaat kiitokset kaikille oppaan valmistumiseen vaikuttaneille henkilöille ja tahoille.
Julkaisua täydentävää opetusmateriaalia löytyy Salaojayhdistyksen kotisivuilta.