Peltolannoituksen vaikutus pohjaveden nitraattipitoisuuteen Rengon harjulla

← Takaisin
Tekijä Huttunen, L.; Rönkä, E.
Sarja Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja 611
DOI/ISBN-numero 951-479-778-7
Päivämäärä 1994
Avainsanat kaivot, peltolannoitus, pohjaveden laatu, pohjaveden nitraattipitoisuus, pohjavesi
Organisaatio Vesi- ja ympäristöhallitus
Sivut 46 s.
Kieli suomi

Peltolannoituksen vaikutusta pohjaveden nitraattipitoisuuteen tutkittiin Rengon harjun tärkeällä pohjavesialueella, jolla viljellään etupäässä sokerijuurikasta, viljaa ja perunaa. Alueen peltoja on lannoitettu vuosina 1974-1984 seoslannoitteiden lisäksi perunajauhotehtaan jätevesilietteellä, jolloin joitakin kaivoja pilaantui. Alueen 26 kaivon laatua alettiin tarkkailla ympärivuotisesti kesästä 1985 lähtien aina vuoteen 1987. Tällöin tarkkailuun jätettiin vielä 11 kaivoa, joista kaksi on luonnontilaisella alueella ja loput peltojen vaikutuspiirissä. Näiden 11 kaivon vedenlaatua ja sen kehitystä esitellään tässä raportissa.