Happamien sulfaattimaiden ympäristöongelmat – Seminaari 30.9.1998, EU Life-Environment

← Takaisin
Toimittaja Joukainen, S.
Sarja Suomen ympäristökeskuksen moniste 142
DOI/ISBN-numero 952-11-0415-5
Päivämäärä 1998
Avainsanat happamat sulfaattimaat, kalkki, kuivatus, maaperä, ojitus, säätösalaojitus, salaojitus, valumavedet, vesistökuormitus
Organisaatio Suomen ympäristökeskus
Sivut 44 s.
Kieli suomi