Maataloudesta peräisin oleva fosfori vesien rehevöittäjänä

← Takaisin
Tekijä Ekholm, Petri
Sarja Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja n:o 359
Päivämäärä 1992
Avainsanat fosfori, kokonaisfosforikuormitus, levätestimenetelmä, liukoinen fosfori, maatalous, rehevöityminen
Rahoitus Salaojituksen Tukisäätiö, MMM, YM, Kemira, MTK
Sivut 39 - 46
Kieli suomi
Saatavuus Maataloudesta peräisin oleva fosfori vesien rehevöittäjänä

Maatalous ja vesien kuormitus -yhteistutkimusprojektin (MAVERO)  erillisen tutkimushankeen yhteenvetoraportti

Maatalouden kokonasikuormituksesta on arvioitu olevan 200 – 4000 t/a. Tästä noin 25 % on liukoista reaktiivista fosforia. Olettaen, että maatalouden vuotuinen kokonaisfosforikuormitus on 3000 t/a, 2) 75 % maatalouden kokonaisfosforikuormituksesta on kiintoaineeseen sitoutunutta fosforia, 3) 5 % kiintoaineeseen sitoutuneesta fosforista on leville käyttökelpoista, ja että 4) liukoinen reaktiivinen fosfori on leville täysin käyttökelpoista päädytään siihen, että maatalouden leville käyttökelpoinen fosforikuormitus on 860 t/a eli 29 % maatalouden kokonaiskuormituksesta.

Vaikka muiden merkittävien päästölähteiden fosforikuormitus oletettaisiin täysin leville käyttökelpoiseksi (yliarvio), on maatalous silti vesistöjen suurin yksittäinen leville käyttökelpoisen fosforin lähde. Suunniteltaessa maatalouden fosforikuormituksen vähentämistoimia on siten kiiinnitettävä erityistä huomioita liukoiseen, vesistöjen kannalta haitallisimpaan fosforifraktioon.