Salaojituksen kannattavuuteen ja ojitushalukkuuteen vaikuttavat tekijät

← Takaisin
Tekijä Sipiläinen, T.; Ryynänen, V.
Sarja Helsingin yliopisto, Maatalousekonomian laitoksen julkaisuja 25
Päivämäärä 1987
Avainsanat salaojituksen kannattavuus, salaojitus, salaojituskustannukset, tuotto
Rahoitus Maatilatalouden kehittämisrahasto
Sivut 132
Kieli suomi
Saatavuus Salaojituksen kannattavuuteen ja ojitushalukkuuteen vaikuttavat tekijät

Tässä tutkimuksessa selvitettiin salaojituksen kannattavuutta sekä kannattavuuteen vaikuttavia kustannus- ja hyötytekijöitä. Niiden lisäksi on pyritty selvittämään salaojittamattomien tilojen ominaisuuksia sekä viljelijäin käsityksiä tekijöistä, jotka vaikuttavat ojitushalukkuuteen.

Tutkimusaineistoja oli kolme. Salaojituskustannusten tutkimusaineistona on 490 vuosina 1982-84 Salaojakeskuksen suunnitelmien mukaan toteutettua salaojitusta. Salaojitushyödyt arvioitiin laskennallisesti aikaisempia tutkimustuloksia hyväksi käyttäen. Salaojitushalukkuuteen vaikuttavia seikkoja tutkittiin tilahaastatteluin kerätyn nk. päätöksentekoaineiston avulla, joka koostui 353 salaojittamattomasta ja 148:sta osaksi salaojitetusta tilasta.

Työssä tutkittiin sarkaleveyden, peltolohkon koon ja muodon sekä lohkojen yhdistämismahdollisuuden, kasvinviljelykoneiden koon, tuotantopanosten käyttömäärän, sadon ja viljelykasvin vaikutusta salaojituksen aikaansaamaan tuottoon ja kustannuksiin.