Typen ja fosforin huuhtoutuminen savimaassa Kotkanojan huuhtoutumiskentällä Jokioisissa vuosina 1980-1982

← Takaisin
Tekijä Turtola, E.
Sarja Helsingin yliopisto, Maanviljelyskemian laitos, Laudaturtyö.
Päivämäärä 1985
Avainsanat fosforihuuhtouma, kenttätutkimus, Kotkanojan koekenttä, savimaat, typpihuuhtouma
Organisaatio Helsingin yliopisto / Maanviljelyskemian laitos
Sivut 43
Kieli suomi