Maatalouden vesistökuormitus

← Takaisin
Tekijä Äijö, H.; Paasonen-Kivekäs, M.
Sarja Salaojitusyhdistys ry:n jäsenjulkaisu 1/2010
Päivämäärä 2010
Avainsanat Itämeri, maatalous, ravinne- ja kiintoainekuormitus, Suomenlahti, veden laatu
Organisaatio Salaojayhdistys ry
Sivut s. 16-26
Kieli suomi
Saatavuus Maatalouden vesistökuormitus

Suomen maataloustuotannon aiheuttaman vesistökuormituksen vähentäminen on tiedostusvälineissä monesti esitetty keskeiseksi toimeksi, jolla Suomenlahden ja koko Itämeren tilaa voidaan parantaa. Lisäksi ympäristötukitoimenpiteiden ei ole katsottu vähentäneen kuormitusta eikä kohentaneen pintavesien tilaa. Näitä näkökulmia on tarkasteltu viimeaikaisten tutkimusten, seuranta-aineistojen ja Aalto-yliopiston teknillisessä korkeakoulussa tehtyjen opinnäytetöiden perusteella.