TEHO-hankkeen raportteja, osa 5 : Vedenlaadun automaattiseuranta : Yliskulman lasketusallas : RUSLE-malli maatalouden vesiensuojelussa

← Takaisin
Tekijä Koskinen, J.; Peltonen, J.
Sarja TEHO-hankkeen julkaisuja 8/2011
DOI/ISBN-numero ISBN 978-952-257-341-4 (nid.), ISBN 978-952-257-342-1 (PDF)
Päivämäärä 2011
Avainsanat automaattinen vedenlaadunseuranta, eroosio, laskeutusallas, maatalouden vesiensuojelu, RUSLE-malli, yleissuunnittelu
Sivut 61 s.
Kieli suomi
Saatavuus TEHO-hankkeen raportteja, osa 5 : Vedenlaadun automaattiseuranta

Tehoa maatalouden vesiensuojeluun (TEHO) -hankkeen tavoitteena on edistää maatalouden vesiensuojelua. Tähän julkaisuun on koottu kokemuksia ja tuloksia hankkeen aikana tehdyistä vedenlaatumittauksista sekä maan pinnan kulumisherkkyyttä kuvaavan RUSLE-mallin käytön sovelluksista. Julkaisun ensimmäinen osa käsittelee hankkeessa testattua automaattista vedenlaadunseurantaa ja sen luomia mahdollisuuksia ja toisaalta haasteita maatalouden vesiensuojelussa. Toinen raportti käsittelee automaattimittareiden soveltuvuutta yksittäisen vesiensuojelutoimenpiteen, tässä tapauksessa laskeutusaltaan, vaikuttavuuden arviointiin. Julkaisun kolmas osa käsittelee RUSLE-mallin soveltuvuutta maatalouden vesiensuojelun neuvonnan apuvälineeksi ja toisaalta mallin soveltuvuutta yleissuunnittelun tueksi.

Julkaisu on toteutettu osana Tehoa maatalouden vesiensuojeluun (TEHO) -hanketta.