Kehittyneiden ojitusmenetelmien vaikutus pohjavedenpinnan tasoon ja salaojavalunnan laatuun happamilla sulfaattimailla – HAPSU-projektin loppuraportti

← Takaisin
Tekijä Bärlund, I.; Tattari, S.; Yli-Halla, M.; Åström, M.
Päivämäärä 2004
Avainsanat happamat sulfaattimaat, ojitusmenetelmät, pohjavedenpinnan syvyys, salaojavalunta
Sivut 67 s.
Kieli suomi