Salaojituksen kannattavuuteen ja ojitushalukkuuteen vaikuttavat tekijät

← Takaisin
Tekijä Sipiläinen, T.; Ryynänen, V.
Sarja Helsingin yliopisto, Maatalousekonomian laitoksen julkaisuja 25
Päivämäärä 1987
Avainsanat salaojituksen kannattavuus, salaojitus, salaojituskustannukset, tuotto
Rahoitus Maatilatalouden kehittämisrahasto
Sivut 132
Kieli suomi
Saatavuus Salaojituksen kannattavuuteen ja ojitushalukkuuteen vaikuttavat tekijät_osa_I Salaojituksen kannattavuuteen ja ojitushalukkuuteen vaikuttavat tekijät_osa_II Salaojituksen kannattavuuteen ja ojitushalukkuuteen vaikuttavat tekijät_Liitteet

Tässä tutkimuksessa selvitettiin salaojituksen kannattavuutta sekä kannattavuuteen vaikuttavia kustannus- ja hyötytekijöitä. Niiden lisäksi on pyritty selvittämään salaojittamattomien tilojen ominaisuuksia sekä viljelijäin käsityksiä tekijöistä, jotka vaikuttavat ojitushalukkuuteen.

Tutkimusaineistoja oli kolme. Salaojituskustannusten tutkimusaineistona on 490 vuosina 1982-84 Salaojakeskuksen suunnitelmien mukaan toteutettua salaojitusta. Salaojitushyödyt arvioitiin laskennallisesti aikaisempia tutkimustuloksia hyväksi käyttäen. Salaojitushalukkuuteen vaikuttavia seikkoja tutkittiin tilahaastatteluin kerätyn nk. päätöksentekoaineiston avulla, joka koostui 353 salaojittamattomasta ja 148:sta osaksi salaojitetusta tilasta.

Työssä tutkittiin sarkaleveyden, peltolohkon koon ja muodon sekä lohkojen yhdistämismahdollisuuden, kasvinviljelykoneiden koon, tuotantopanosten käyttömäärän, sadon ja viljelykasvin vaikutusta salaojituksen aikaansaamaan tuottoon ja kustannuksiin.