Kontaktuppgifter

kuva

Verksamhetsledare

Seija Virtanen
Stiftelsen för Täckdikning
Simonsgatan 12 B 25, 00100 Helsingfors
+358504059478
seija.virtanen@tukisaatio.fi

kuva

Bokföring och fakturering

Tytti Mutanen
Urho Kekkosenkatu 4-6 F,
00100 Helsinki
09-6942424
+358447276000,
tytti@tukisaatio.fi

kuva

Fullmäktigeordförande

Gustav Rehnberg

kuva

Styrelseordförande

Timo Kauppi
Rantakatu 9 A 14
90100 Oulu
+358405472654
kauppitimo52@gmail.com