Hyresverksamhet

Stiftelsen för Täckdikning äger kontors- och bostadslokaler i Kampen i Helsingfors centrum. Utrymmen uthyres för minst ett år. Kontaktperson är Ritva Parviainen, ritva.parviainen@tukisaatio.fi eller 09-6942424.

Lediga utrymmen för tillfället:

Bostadslokaler: Inga lediga utrymmen

Kontorslokaler: Inga lediga utrymmen