Hyresverksamhet

Stiftelsen för Täckdikning äger kontors- och bostadslokaler i Kampen i Helsingfors centrum. Utrymmen uthyres för minst ett år. Kontaktperson är Ville Jäske, ville.jaske@saatiotilipalvelu.fi eller 09-6942424.

Lediga utrymmen för tillfället:

Bostadslokaler: Inga lediga utrymmen

Kontorslokaler:  En ljusa kontor (83 m2) på Simonsgata i Helsingfors.