Stipendier

För projekt, som uppfyller stiftelsens ändamål, kan understöd och stipendier ansökas direkt ur stiftelsen och ur Fonden för jubileumsåret 1997. Beslut om finansiering och allmänna bidrag görs i slutet av december och ansökningarna för projekt, som påbörjas följande år, skall lämnas före utgången av oktober. Förfrågningar om understöd och stipendier kan ställas till verksamhetsledaren för Stiftelsen för Täckdikning Seija Virtanen. Ansökningar kan sändas via https://www.tukisaatio.fi/apurahahakemus/. Fonden för jubileumsåret 1997 delar årligen ut ca 50 000 € för vetenskaplig forskning. Ansökningar kan sändas året om via en elektronisk ansökan https://www.tukisaatio.fi/apurahahakemus/.