Stipendier

För projekt, som uppfyller stiftelsens ändamål, kan understöd och stipendier ansökas direkt ur stiftelsen och ur Fonden för jubileumsåret 1997. Beslut om finansiering och allmänna bidrag görs i slutet av december och ansökningarna för projekt, som påbörjas följande år, skall lämnas in i mitten av oktober. Förfrågningar om understöd och stipendier kan ställas till verksamhetsledaren för Stiftelsen för Täckdikning Seija Virtanen. Ansökningar kan sändas till [email protected] Fonden för jubileumsåret 1997 delar årligen ut ca 50 000 € för vetenskaplig forskning. Understöd ansökes genom att sända en informell ansökan till adressen Fonden för jubileumsåret 1997 inom Stiftelsen för Täckdikning, Annegatan 31 – 33 C 56, 00100 Helsingfors eller till [email protected] Ansökningar kan sändas året om. Förfrågningar kan ställas till fondens sekreterare Riikka Olin, [email protected] eller 0503019928 Ur fonden för jubileumsåret 1997 har beviljats följande stipendier