Stipendier

För projekt, som uppfyller stiftelsens ändamål, kan understöd och stipendier ansökas direkt ur stiftelsen och ur Fonden för jubileumsåret 1997. Beslut om finansiering och allmänna bidrag görs i slutet av december och ansökningarna för projekt, som påbörjas följande år, skall lämnas före utgången av oktober. Förfrågningar om understöd och stipendier kan ställas till verksamhetsledaren för Stiftelsen för Täckdikning Seija Virtanen. Ansökningar kan sändas till [email protected]. Fonden för jubileumsåret 1997 delar årligen ut ca 50 000 € för vetenskaplig forskning. Understöd ansökes genom att sända en informell ansökan till adressen Fonden för jubileumsåret 1997 inom Stiftelsen för Täckdikning, Annegatan 31 – 33 C 40, 00100 Helsingfors eller till [email protected]. Ansökningar kan sändas året om. Förfrågningar kan ställas till fondens sekreterare Riikka Olin, [email protected]. eller 0503019928 Ur fonden för jubileumsåret 1997 har beviljats följande stipendier