Framsidan

Syftet med stiftelsen är också att befrämja mark- och vattenteknisk forsknings- och utbildningsverksamhet och att arbeta med frågor, som har anknytning till planering, byggande och miljöskydd på landsbygden i Finland. För att uppnå sitt syfte, understöder stiftelsen ekonomiskt den privata sektorn och samfund, som utövar forsknings-, utbildnings- och rådgivningsverksamhet. Stiftelsen utövar även egen forskning inom täckdikning och vattenhushållning.