Salaojituksen Tukisäätiö sr

Salaojituksen Tukisäätiö sr on perustettu vuonna 1984 edistämään salaojitusta ja tukemaan sitä aatteellisesti ja taloudellisesti.

Säätiön tarkoituksena on myös edistää maa- ja vesiteknillistä tutkimus- ja opetustoimintaa ja maaseudun suunnitteluun, rakentamiseen ja ympäristönsuojeluun liittyvien kysymysten selvittämistä Suomessa. Toteuttaakseen tätä tarkoitustansa säätiö tukee taloudellisesti salaojituksen tutkimus-, koulutus- ja neuvontatoimintaa harjoittavia yksityisiä ja yhteisöjä. Säätiö harjoittaa myös itsenäisesti salaojituksen ja vesitalouden tutkimustoimintaa.

Lue lisää