Ajankohtaista / huhti 01, 2021

Salaojituksen Tukisäätiö jatkoi Itämeri-sitoumustaan BSAG:n kanssa

Salaojituksen Tukisäätiö jatkaa Itämeri-sitoumustaan toisen kerran, koska sitoumus on edistänyt yhteistyötä eri sidosryhmien välillä ja joka toinen vuosi järjestetyt maankuivatukseen ja pellon vesitalouden hallintaan liittyvät seminaarit on koettu tarpeellisiksi.  Tietoa tarvitaan Itämeri-ystävällisessä ja tuottavassa peltoviljelyssä.

Peltojen vesitaloudella on oleellinen merkitys niiltä purkautuvan veden laadulle sekä peltojen kaasutaloudelle. Pellon optimaalinen kuivatus edistää kasvien kasvua ja siten lisää ravinteiden käytön tehokkuutta, vähentää ravinnevalumia ja nostaa satotasoja. Toimiva salaojitus edesauttaa hyvän maan kasvukunnon saavuttamista ja ylläpitoa. Maan hyvä kasvukunto puolestaan on ensiarvoisen tärkeä kestävän ravinnontuotannon ylläpitämisessä ja Itämereen valuvan ravinnemäärän pienentämisessä.

Pellon hyvä vesitalous hyödyttää niin viljelijää kuin ympäristöä. Tämän saavuttamiseksi tarvitaan kuitenkin tutkimustietoa ja laaja-alaista ymmärrystä. Salaojituksen Tukisäätiön ensimmäisen Itämeri-sitoumuksen tiimoilta rakennetusta tutkimustietopankista voi etsiä vastauksia maankuivatuksen, salaojituksen ja pellon vesitalouden hallinnan erilaisiin kysymyksiin mukaan lukien ympäristövaikutukset ja vesistökuormitus. Tietopankki on kaikille avoin ja sitä päivitetään jatkuvasti. Sitoumuksen seuraavalla kaudella säätiö julkaisee käytännön oppaan pellon vesitalouden hallinnan ympäristövaikutuksista.

Salaojituksen Tukisäätiön ensimmäisellä sitoumuskaudella aloitettu maankuivatuksen ja ympäristökysymysten välistä suhdetta käsittelevä seminaarisarja jatkuu uudella sitoumuskaudella. Tähän mennessä seminaareissa on käsitelty maankuivatusta ja vesiensuojelua sekä maankuivatusta ja ilmastonmuutosta. Syksyllä 2020 Salaojituksen Tukisäätiö järjesti yhteistyössä BSAG:n sekä Maa- ja vesitekniikan tuen ja Salaojayhdistyksen kanssa koko päivän kestäneen Maankäyttö ja vesitalouden hallinta muuttuvassa ympäristössä -webinaarin, johon osallistui noin 400 ihmistä.

”Seminaareista ja vuoden 2020 webinaarista saimme runsaasti positiivista palautetta. Niiden mahdollistama tiedonvaihto eri alojen ja toimijoiden välillä luo edellytykset kokonaisvaltaiseen asioiden ymmärrykseen. Tutkimustietopankin jatkuvalla päivittämisellä tähtäämme samaan – kun tuoretta tutkimustietoa löytyy kootusti, on helpompi ymmärtää erilaisten näkökulmien merkitys omalle tutkimukselle,” sanoo Salaojituksen Tukisäätiö sr:n toiminnanjohtaja Seija Virtanen.

”Ilmastonmuutos äärisäineen luo haasteita maataloudelle, mikä korostaa maankuivatuksen ja valumavesien hallinnan merkitystä. Salaojituksen Tukisäätiön sitoumus liittyy vahvasti BSAG:n teemoihin ja se heijastaa myös BSAG:n toimintaperiaatteita: pitkäjänteistä työtä ja kokonaisvaltaista ymmärrystä ja kumppanuuksien luomista,” sanoo BSAG:n toimitusjohtaja Michaela Ramm-Schmidt.

Salaojituksen Tukisäätiön Itämeri-sitoumus jatkuu vuoden 2022 loppuun asti.