Ajankohtaista / loka 02, 2019

Salaojituksen Tukisäätiön Itämeri-sitoumukselle kahden vuoden jatko

Salaojituksen Tukisäätiö jatkoi vuonna 2015 julkaistua Itämeri-sitoumustaan kahdella vuodella. Sitoumuksen keskiössä on maankuivatukseen ja pellon vesitalouden hallintaan liittyvän tiedon levittäminen ja yhteistyön lisääminen asian parissa työskentelevien sidosryhmien välillä.

Ensimmäinen sitoumuksen etappi oli Maankuivatuksen ja salaojituksen -tutkimustietopankki, joka perustettiin 2016. Kaikille avoin tietopankki helpottaa tutkimustulosten etsimistä maankuivatuksen, salaojituksen ja pellon vesitalouden hallinnan moninaisista kysymyksistä mukaan lukien ympäristövaikutukset ja vesistökuormitus.

Seuraava etappi oli 18.10.2016 järjestetty Maankuivatus- ja vesiensuojeluseminaari. Seminaarissa kuultiin esityksiä ja keskusteltiin keinoista, joilla voitaisiin vähentää pelloilta huuhtoutuvien ravinteiden määrää vaarantamatta maan hyvää kuivatusta.

Seminaarisarja sai jatkoa vuoden 2018 loppupuolella Maankuivatus ja ilmastonmuutos -seminaarin muodossa. Seminaarissa maatalouden ja ilmastonmuutoksen välistä suhdetta lähestyttiin monesta suunnasta, usean eri asiantuntijan voimin. Konkreettisten maankuivatustoimien lisäksi puhujat käsittelivät mm. maatalous- ja ympäristöpolitiikkaa sekä ruoantuotannon globaaleja haasteita.

Sitoumuksen jatko-osassa Salaojituksen Tukisäätiö sr järjestää vielä kolmannen seminaarin vuoden 2020 aikana, ja julkaisee ympäristöoppaan pellon vesitalouden hallinnasta.