Ajankohtaista / syys 29, 2022

Rakennusneuvos J. Saavalaisen tunnustuspalkinto 2022 jaettiin 28.9.2022

Rakennusneuvos J. Saavalaisen tunnustuspalkinto jaetaan maaseudun vesitalouden alalla tehtyjen merkittävien käytännön tekojen tai tieteellisen työn palkitsemiseksi joka kolmas vuosi. Palkinto perustettiin vuonna 2003 ja jaettiin nyt viidennen kerran kolmelle salaojitussaralla ansioituneelle henkilölle 28.9.2022. Kuvassa vasemmalta Tuomo Karvonen, Seppo Hihnala ja Maija Paasonen-Kivekäs. Kuva: Helena Äijö.

Vuoden 2022 tunnustuspalkinnon saivat:

Tekniikan tohtori Tuomo Karvonen palkittiin huomattavista tieteellisistä ja opetuksellisista ansioista salaojituksen ja maan vesitalouden mallinnuksen ja opetuksen edistäjänä Suomessa. Kansainvälisesti huipputason väitöskirjatyössään 1988 Tuomo Karvonen kehitti tietokonemallin, joilla voitiin mm. arvioida optimaalinen salaojituksessa käytettävä ojaväli, ojasyvyys ja putkikoko. Toimiessaan Teknillisen korkeakoulun apulaisprofessorina ja sen jälkeenkin hän on ohjannut lukuisia maan vesitalouteen liittyviä opinnäytetöitä mm. väitöskirjatöitä, joiden tuloksena on syntynyt FLUSH-malli. Tuomo Karvonen on esitellyt tutkimustuloksiaan niin kotimaisilla kuin kansainvälisilläkin foorumeilla sekä ollut kirjoittajana mm. Maan vesi- ja ravinnetalous -kirjassa. Hän työskenteli Salaojakeskus ry:ssä vuosina 1984-1988 ja on ollut säätiön valtuuskunnan jäsen vuosina 1994–2020.

Salaojasuunnittelija insinööri Seppo Hihnala palkittiin merkittävistä käytännön teoista maaseudun vesitalouden alalla sekä myötävaikutuksesta alan kehitykseen yli neljän vuosikymmen ajalla. Hän tuli Salaojakeskus ry:n palvelukseen jo vuonna 1980 ja on aktiivisesti edistänyt kuivatusasioita erityisesti Pohjois- Pohjanmaalla. Hän on toiminut kuivatusalan asiantuntijana eri yhteistyöryhmissä sekä osallistunut maankuivatusoppaiden ja julkaisujen tekemiseen sekä antanut peruskuivatuksen opetusta Ilmajoella erikoisammattitutkintoa suorittaville opiskelijoille. Hänen erikoisosaamistaan on tilusjärjestelyt.

Tekniikan lisensiaatti Maija Paasonen-Kivekäs palkittiin merkittävistä tieteellisistä ansioista salaojituksen tutkimustoiminnassa sekä  alan opetuksesta Suomessa. Hän on toiminut Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n hallituksessa jäsenenä vuodesta 2011 ja sen puheenjohtajana vuodesta 2022 alkaen. Hän on toimittanut lukuisia Tutkimusyhdistyksen tiedotteita ja osallistunut mm. Maan vesi- ja ravinnetalous kirjoittamiseen ja toimittamiseen. Tämän lisäksi Maija Paasonen-Kivekäs on ohjannut lukuisia opinnäytetöitä maatalouden vesitalouteen liittyen. Hän on esitellyt tutkimustuloksiaan niin kotimaisilla kuin kansainvälisilläkin foorumeilla.