Ajankohtaista / joulu 04, 2015

Happamien sulfaattimaiden pelkistyneiden kerrosten pitäminen pohjaveden alla on ensiarvoisen tärkeää

artikkelikuva

Helsingin yliopistolla tarkastettiin säätiön toiminnanjohtaja DI Seija Virtasen väitöskirja 2.10.2015.

Työn aiheena oli pohjaveden korkeuden vaikutus viljelyksessä olevien happamien sulfaattimaiden hapetus-pelkistysreaktioihin ja veden laatuun pohjoisissa oloissa.

Työssä todettiin, että liukoisen raudan määrä lisääntyi maan huokosvedessä, kun pohjavesi nostettiin paljon orgaanista ainesta sisältävään muokkauskerrokseen asti. Huuhtoutuessaan rauta aiheuttaa veden happamoitumista ja kuluttaa happea. Toisaalta huokosveden alumiinipitoisuudet vähenivät pohjaveden nostamisen seurauksena, mikä on hyvä asia, sillä alumiinin on myrkyllinen mm. kaloille.
Tutkimuksen johtopäätöksenä oli, että pohjaveden nostaminen muokkauskerrokseen asti ei näytä olevan järkevä toimenpide happamien sulfaattimaiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Sen sijaan estämällä syvällä olevien sulfidipitoisten kerrosten hapettuminen voidaan estää uuden happamuuden syntyminen ja varsinkin laskuvesistöissä haitallisten ”happamuuspiikkien” esiintyminen.

Väitöskirjan tiivistelmä löytyy suomeksi ja englanniksi löytyy Helsingin yliopiston nettisivuilta linkistä https://helda.helsinki.fi/handle/10138/156508 ja koko väitöskirja linkistä https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/156508/redoxrea.pdf.

Väitöstilaisuudessa pidetty lektio on luettavissa tässä.