Ajankohtaista / loka 12, 2022

Maatalouden kestävä vesienhallinta – keinoja sopeutua ilmastonmuutokseen ja lisätä luonnon monimuotoisuutta: posterit

 

 

Maatalouden kestävä vesienhallinta – keinoja sopeutua ilmastonmuutokseen ja lisätä luonnon monimuotoisuutta seminaarin posterit löydät tästä:

 1. Essi Hillgren, Varsinais-Suomen ELY: Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan avustushaku syksyllä 2022, valuma-aluelähtöinen vesienhallinta kärkenä
 2. Sari Aaltonen, Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry: Simpelejärven Lahdenpohjan kunnostushanke
 3. Bishal Dahal, University of Oulu: The poster consists of Ideal agriculture farm
 4. Jari Ruski, Pyhäjärvi-instituutti: Älykkäät kasteluvedet alkutuotannossa
 5. Kielo Isomäki, Aalto yliopisto: Paikallis- ja peruskuivatuksen vesitalouden säädön vaikutusten mallintaminen
 6. Jyrki Nurminen, Salaojituksen tutkimusyhdistys: Long-term monitoring of nutrient losses from arable clay fields in southern Finland
 7. Mari Lappalainen, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: KLIVA-hankkeen tuloksia (peltojen vesienhallinta happamilla sulfaattimailla ilmaston muuttuessa)
 8. Anna Bonde, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: KLIVA-hankkeen SB-dam: innovatiivinen pato valtaojan virtauksensäätelyyn
 9. Peter Österholm, Åbo Akademi: Happamien sulfaattimaiden täsmäkäsittely altakastelulla (PRECIKEM)
 10. Markku Yli-Halla, Helsingin yliopisto: Happamien sulfaattimaiden pohjamaan typen alkuperä, ympäristövaikutukset ja hyödynnettävyys kasvintuotannossa
 11. Iida Höyhtyä, Oulun yliopisto: Turvemaan eri käyttömuodot ja ilmastopäästöt, ravinnehuuhtoumat sekä kasvillisuusdiversiteetti
 12. Mikko Sane, SYKE: Valumavesihankkeen Kuti-osuuden tuloksia