Toiminta

Salaojituksen Tukisäätiö on vuonna 1984 perustettu yksityinen, yleishyödyllinen säätiö. Säätiön perustamisella haluttiin varmistaa suomalaisen salaojituksen pysyminen ajan tasalla ja edelleen kehittyminen. Säätiön toiminnan tavoitteiksi määriteltiin salaojituksen sekä maa- ja vesiteknillisen tutkimustoiminnan ja opetuksen sekä neuvonnan tukeminen. Alkuaikojen lähinnä salaojitukseen tekniseen toteutukseen liittyvät tutkimuskohteet ovat saaneet rinnalleen mm. ympäristövaikutuksiin ja sosioekonomisiin kysymyksiin liittyvät aiheet.

Säätiö toteuttaa sääntöjensä mukaista tarkoitustaan myöntämällä avustuksia ja apurahoja salaojituksen tutkimus-, koulutus- ja neuvontatoimintaa harjoittaville yksityisille ja yhteisöille. Säätiö on mm. tukenut Salaojayhdistys ry:tä (www.salaojayhdistys.fi), joka harjoittaa maankuivatuksen tutkimus-, koulutus- ja neuvontatoimintaa sekä edunvalvontaa. Yhdistys ylläpitää myös Suomen salaojakartta-arkistoa. Säätiö on myöntänyt yleisavustuksia salaojitukseen liittyviin erilaisiin tutkimushankkeisiin pääosin Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n kautta. Säätiön rahoituksella julkaistaan vuosittain alaan liittyviä oppaita, oppikirjoja ja muita alaa edistäviä julkaisuja, jotka ovat kaikkien halukkaiden saatavissa veloituksetta tai alle omakustannushinnan (www.salaojayhdistys.fi/julkaisut). Lisäksi säätiö on tukenut salaojituksen liittyvää perinnetoimintaa.

Salaojituksen Tukisäätiön juhlavuoden 1997 rahasto on perustettu vuonna 1997, jolloin tuli kuluneeksi 80 vuotta Suomen Salaojayhdistyksen perustamisesta ja suunnitelmallisen salaojituksen alkamisesta Suomessa. Rahasto jakaa vuosittain apurahoja tieteellisiin tutkimuksiin.

Säätiö jakaa Rakennusneuvos J. Saavalaisen tunnustuspalkinnon joka kolmas vuosi. Palkinnon tarkoituksena on palkita maaseudun vesitalouden alalla tehtyjä merkittäviä käytännön tekoja tai tieteellistä työtä.