Ohjeet apuraha/avustushakemuksen täyttämiseksi

Mihin tarkoituksiin apurahaa/avustusta voi hakea?
Salaojituksen Tukisäätiö sr tukee laajasti salaojitukseen liittyvää neuvontaa, tutkimusta sekä opetus- ja koulutustoimintaa Suomessa. Säätiö tukee myös maatalousmaan maaperään, vesi- ja ravinnetalouteen ja vesitekniikkaan liittyviä tutkimuksia ja opetusta. Tukea voi myös hakea maaseudun suunnitteluun, rakentamiseen ja ympäristönsuojeluun liittyvien kysymysten selvittämiseen Suomessa. Edellä mainittujen lisäksi säätiö voi myöntää tukea myös muihin yleishyödyllisiin hankkeisiin tai toimintaan, jos ne edistävät edellä mainittuja asioita. Säätiöltä voi hakea myös matka-apurahoja alaan liittyviin tapahtumiin.

Tutkimuksen painopistealueiksi on määritelty:

Kuka voi hakea apurahaa/avustusta?
Säätiöltä apurahaa/avustusta voi hakea yksityishenkilöt, yhteisöt tai organisaatiot sekä erilaiset yhteistutkimushankkeet. Hakija on hankkeesta vastaava taho, opinnäytteen tekijä tai yhteistutkimuksissa vastuuorganisaatio. Opinnäytetöitä on tuettu eri koulutustasoilla ammattikorkean opinnäytetöistä väitöskirja- ja post doc -tutkimuksiin.

Milloin apurahaa/avustusta voi hakea?
Säätiöltä voi hakea avustuksia ja apurahoja jatkuvasti, mutta seuraavalle ja usealle vuodelle ajoittuvissa hankkeissa avustusta ja apurahaa haetaan kunkin vuoden lokakuun puoliväliin mennessä. Kaikki hakemukset täytetään verkkolomakkeelle, joka täytetään soveltuvin osin kunkin hakemuksen laadun mukaan.

Miten apurahaa/avustusta haetaan?
Hakemus tehdään verkkolomakkeella. Verkkolomake lähetetään sekä sähköisesti että postitse allekirjoituksella varustettuna osoitteeseen Salaojituksen Tukisäätiö sr / Hakemukset, Simonkatu 12 B 25, 00100 Helsinki. Allekirjoitetun lomakkeen voi myös skannata ja lähettää osoitteeseen [email protected].

OHJEET APURAHAN / AVUSTUKSEN HAKIJALLE

Apurahaa ja avustusta haetaan verkkohakemuksella, joka täytetään kuhunkin hankkeeseen soveltuvin osin. Jos kenttää ei ole tarve täyttää, merkitään siihen ”-”. Esimerkiksi matka-apurahahakemuksissa ohjausryhmä/tutkimuksen valvoja voidaan jättää täyttämättä. Kustannuksien erittelyssä täytetään vain tarvittavat kentät. Verkkohakemuksen valikoista ”tutkimuksen tyyppi, tarkoitus ja laatu” valitaan parhaiten hakemukseen soveltuva. Jos sopivaa vaihtoehtoa ei löydy, niin valitaan alin vaihtoehto, eli esimerkiksi ”Muu hakemus”.

Jos rahoitusta haetaan konferenssiin, kokoukseen tai tapahtumaan osallistumista varten, tulee tapahtuman tietojen lisäksi antaa selvitys hakijan omasta osallistumisesta tapahtumassa, esimerkiksi otsikko esitykselle ja esityksen laatu (suullinen esitys/posteri) tai muu syy osallistua tapahtumaan. Matka-apurahan saajille ei makseta päivärahaa.

Verkkohakemuksen täyttämisen jälkeen voit tarkastella hakemuksesi lopullista muotoa ”Luo hakemus” -toiminnolla. Jos joku pakollinen kenttä on jäänyt täyttämättä, hakemusta ei voida luoda. Tarkista silloin hakemuksestasi, mikä kenttä on jäänyt täyttämättä. Valittuasi ”Luo hakemus” -toiminnon voit tulostaa hakemuksen ja myös tallentaa sen haluamaasi tiedostoon. Jos huomaat muutettavaa, voit palata takaisin verkkolomakkeeseen selaimen siirry taaksepäin toiminnolla. Kun hakemuksesi on valmis, muistathan tulostaa hakemuksesi ja postittaa sen allekirjoitettuna säätiön osoitteeseen. Tämän jälkeen lähetä se sähköisesti säätiölle ”Lähetä hakemus” -toiminnolla. Huomaathan, että jos suljet sivuston, et voi palata enää takaisin samaan hakemukseen.

Säätiö ilmoittaa päätöksestään hakijalle sähköpostitse.

 

OHJEET APURAHAN / AVUSTUKSEN SAAJALLE

Myönteisen apuraha/avustuspäätöksen jälkeen hakijalle lähetään myöntöpäätös, jossa on ohjeet apurahan/avustuksen maksatuspyynnön tekemistä varten sekä tiedustelu mahdollisista lähipiiriyhteyksistä uuden säätiölain velvoitteiden täyttämiseksi. Myöntökirjeessä kerrotaan myös, kuinka apurahan/avustuksen käytöstä ja edistymisestä /valmistumisesta raportoidaan säätiölle.

Avustusten ja apurahan saajien tulee mainita Salaojituksen Tukisäätiö sr:n nimi säätiön avustuksella tehtyjen hankkeiden/tutkimuksen/julkaisujen rahoittajissa.

Säätiölle toimitetaan saadun apurahan/avustuksen turvin ilmestyneet julkaisut, joiden tiedot säätiö liittää salaojitustutkimustietopankkiin.

Apurahaa tai avustusta ei voida käyttää muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin se on myönnetty. Käyttötarkoituksen tai tutkimussuunnitelman olennaisesti muuttuessa, asiasta on ilmoitettava säätiölle, ja hankkeesta on tehtävä uusi hakemus apurahaa tai avustusta varten.

Jos tutkimus, hanke tai matka ei toteudu, on apuraha palautettava täysimääräisenä säätiölle.

 

OHJEET MATKARAPORTIN LAADINTAAN

Matkaraportti on vapaamuotoinen, mutta siinä tulee esittää seuraavat tiedot

  1. Lyhyt kuvaus tapahtumasta:

– konferenssin/seminaarin ajankohta, nimi ja kuvaus sen laajuudesta, esim. kuinka paljon ja mistä oli osallistujia

– järjestetäänkö tapahtuma säännöllisesti esim. vuosittain

– tapahtuman teema

  1. Matkan tarkoituksen toteutuminen:

– esityksesi otsikko ja ydinsanomasi

– jos sait esitykseesi kommentteja tai se herätti keskustelua, niin mielellään kuvaus siitä

– konferenssista saamasi tärkein anti

– verkostoituminen ja mahdollisesti siellä virinneet uudet yhteistyöhankkeet

  1. Miten arvoisit tutkimustasi kansainvälisessä/kansallisessa kentässä?

 

Liitä matkaraporttiin esityksesi tai linkki siihen sekä konferenssi/seminaariohjelma.